l. Cieunteung No. 80 Blk Meubel Sakura Rt 05/Rw 04 Kel.Argasari Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya - Jawa Barat - Indonesia 46122

Kurikulum Ishlahulummah Boarding School

Kurikulum Ishlahulummah


Kurikulum Ishlahulummah


  1. Aqidah
  2. Tafsri dan Ulumul Qur'an
  3. Hadits dan Ulumul Hadits
  4. Bahasa Arab
  5. Sirah Nabawiyah
  6. Fiqih
  7. Tahsin dan Tahfizh
  8. Life Skill
  9. Leadership Course
  10. Mar'atusshalihah(Tata Busana dan Tata Boga)